Referenser

 

Vi utför arbeten åt företag, bostadsrättsföreningar, koloniområden och samfälligheter. Nedan är ett axplock av kunder där vi har byggt samt vårdar och sköter utemiljö. Vi har utfört allt från mindre kompletteringar av växter och enstaka arbeten till kompletta anläggningar och kontinuerligt arbete. För att alltid kunna erbjuda det bästa är vi noga med att kontinuerligt utveckla oss. På så sätt kan vi vara en komplett partner som erbjuder hjälp från idé till färdigställande såväl som skötsel av utfört arbete.

N

Företag

 • OkQ8
 • Savi AB
 • HSB AB
 • Hyresgästföreningen
 • Riksbyggen

N

Bostadsrättsföreningar

 • BRF Hamnkvarteret
 • BRF Malmöhus 30
 • BRF Käglinge Park
 • BRF Hagalund

N

Koloniområden

 • Ärtholmens koloniområde
 • Stolpalösa koloniområde
 • Vårsångens koloniområde

N

Samfälligheter

 • Kristinebergs samfällighet

Ståhls Fastighet & Trädgård

Besöksadress

Ormvråksgatan 1
215 62 Malmö